Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn meestal de 4-jarigen. De school neemt in januari/februari contact op met alle ouders waarvan in het volgend cursusjaar een kind vier jaar wordt, om het kind in te schrijven. Vervolgens volgt er ook een kennismakingsavond met deze ouders op school. Verder zal de leerkracht van groep 1 een afspraak met u maken voor een kennismakingsbezoek thuis (oudste kind). Dit bezoek wordt gebracht voordat het kind 4 jaar is . Tijdens dit bezoek ziet het kind zijn toekomstige juf, worden er afspraken gemaakt voor twee kijkochtenden en krijgt u de informatiefolder voor ouders van nieuwe kleuters.

Verder zal de directeur van de school ook een kennismakingsbezoek bij u thuis brengen.

Van elke nieuwe leerling wordt door de ouders een intake-formulier ingevuld. Op die manier wordt de school goed geïnformeerd over de voorschoolse periode. We proberen de overgang van huis naar school zo goed mogelijk te begeleiden.

Van kinderen die op een peuterspeelzaal zijn geweest krijgen we informatie via een ingevuld formulier door de leidster van de peuterspeelzaal. Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen we in de regel nog niet toelaten op school, het kan namelijk niet zo zijn dat de leerkracht de leerling moet verschonen en de andere kinderen zonder toezicht achterlaat.

Verspreid over het jaar is een kind steeds welkom op de eerste maandag na zijn/haar verjaardag.

Soms wordt in overleg met de ouders een andere instroomdatum gekozen. Komen er leerlingen van andere scholen bij ons binnen dan verwerken we zoveel mogelijk de gegevens van die kinderen in het Leerling Volg Systeem om zo te proberen een soepele overgang te bevorderen.