Oudertevredenheid

We vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen tevreden zijn over het onderwijs dat er gegeven wordt op de Regenboog.

We willen, vanuit onze identiteit, onderwijskwaliteit leveren en we evalueren de kwaliteit van onze school op het gebied van o.a. leerlingzorg, pedagogische klimaat, didactisch handelen met behulp van kwaliteitskaarten. Met behulp van deze kaarten beschrijven en bewaken we onze kwaliteit. Verbeterpunten worden hierbij geformuleerd.Deze krijgen een plaats in ons schoolplan.