VISIE & IDENTITEIT

 

De naam van onze school is: Gereformeerde Basisschool De Regenboog. Uit deze naam spreekt al heel veel wat betreft onze identiteit. In de eerste plaats zijn we een Gereformeerde school. Al meer dan 50 jaar geleden opgericht door ouders die hun kinderen wilden laten onderwijzen in de Gereformeerde leer die in de Gereformeerde Kerken wordt geleerd. In de tweede plaats zijn we een Basisschool. Op deze school worden kinderen van gemiddeld vier tot en met gemiddeld twaalf jaar onderwezen. De naam van de school is  De Regenboog.  Dit verwijst  naar het Verbond wat God met Noach heeft gesloten net na de zondvloed.

Wij zijn een bijzondere school en daar zijn we trots op. Die gereformeerde identiteit willen we uitdragen en overdragen op de kinderen.

We beseffen dat we, - met bijna alleen maar kinderen uit gereformeerde gezinnen, het risico lopen om wereldvreemd te worden. Alsof er alleen maar gereformeerde mensen op deze wereld rondlopen. We willen juist de kinderen leren om hun plaats in te nemen in een multi-culturele wereld. Een wereld met mensen uit alle werelddelen. Elk mens is een uniek schepsel van God en zó willen we de kinderen leren kijken naar de medemens.

 

Hoe is binnen de school onze identiteit zichtbaar?

 • Elke maandag begint het team met een christelijke opening
 • Elke maandag begint de school met een christelijke weekopening
 • Elke dag wordt er met en uit de Bijbel gewerkt en/of verteld.
 • Elke schooldag eindigt in de klassen met dankgebed
 • Rond christelijke feestdagen houden we zangsamenkomsten of projecten
 • Soms is er een Bijbelproject samen met de kerken
 • We leren de kinderen psalmen en andere geestelijke liederen

Toch is dit niet alles. Ook in het normale werk en in de normale omgang met elkaar, willen we de kinderen voorleven wat God van ons vraagt. We willen levende voorbeelden voor hen zijn. God vraagt van ons Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. Dat moeten we laten zien in ons gedrag. Dat leren we de kinderen. We vinden het niet meer dan normaal een pestprotocol te hebben. Alle kinderen hebben hun handtekening hier onder gezet. We vragen er vaak naar en spreken erover in de groepen. Elk kind moet zich veilig kunnen voelen bij ons op school.

We hebben op onze school ook een beroepscode gereformeerd basisonderwijs. Hierin staat een algemeen deel en een specifiek deel. Het eerste behandelt hoe personeelsleden hun beroep uitvoeren. Het specifieke deel gaat over :

 • De relatie tot de leerling
 • De relatie tot de ouders/ verzorgers
 • De relatie tot de collega’s
 • Relatie tot de instelling.