Missie

In één zin willen wij duidelijk maken waar we voor staan:

GBS de Regenboog, 

omdat iedere kleur anders is!

 

Net zoals er in een regenboog geen 2 kleuren gelijk zijn, zo zijn er ook geen kinderen aan elkaar gelijk. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten. Met al hun verschillen zijn ze waardevolle kinderen voor God, voor ons en voor elkaar.
Wij mogen hen voorleven en leren zichzelf en de ander te accepteren en te waarderen. Wij brengen de kinderen Bijbelse kennis en vaardigheden bij, zodat ze als actieve christenen kunnen functioneren in de maatschappij.

Visie op ons onderwijs

Missie is datgene waar we ten diepste voor staan. Met onze visie verwoorden we doelen waarmee we uiting geven aan onze missie. Dit heeft geleid tot vijf streefdoelen die leidinggevend zijn voor ons handelen. 

Wij hebben ons de volgende streefdoelen gesteld:

  1. In onze school stelt de leerkracht het kind centraal.
  2. Ons onderwijs leidt tot versterking van relatie, competentie en autonomie, zowel bij leerkracht als bij leerling.
  3. Ons onderwijs maakt kinderen gemotiveerd en nieuwsgierig.
  4. Ons onderwijs sluit heel dicht aan bij de ontwikkeling van de individuele leerling tot een zelfstandig individu.
  5. Ons onderwijs is een kwestie van vóórleven (Teach as you preach!).