Overblijven op school, TSO & BSO


TSO
Onze school is een streekschool. Dat betekent, dat de kinderen als regel tussen de middag niet naar huis kunnen. Daarom blijft 80% van de kinderen op school eten.
Het overblijven wordt geregeld door T.S.O.-ers (TussenSchoolseOpvang). Dat zijn ouders die een cursus hiervoor hebben gevolgd. Zij nemen de pleinwacht voor hun rekening. Daarbij is hulp van extra pleinwachtmoeders nodig. Ouders die hun kind(eren) op school laten eten, worden gevraagd om te helpen met pleinwacht. U bent dan enkele keren per jaar aan de beurt. Als u hiertoe niet bereid of in staat bent, moet u voor het eten op school van uw kind(eren) betalen. U krijgt hiervoor een nota.
Als het regent kunnen de leerlingen in de pauze binnen spelletjes gaan doen. De leerlingen die naar huis gaan, mogen niet eerder dan 12.45 uur aanwezig zijn. Tot nu toe zijn er genoeg TSO-ers te vinden. Afgelopen cursusjaar hebben een vijftal moeders hiervoor een cursus gevolgd en een getuigschrift hiervoor gekregen.


TSO contactouders:
Marieke Kremer Diffelen tel. 251494
Ellewien Lamberink Marienberg tel. 250194


BSO
Het bestuur heeft voor basisschool GBS De Regenboog een overeenkomst gesloten met de volgende instellingen voor buitenschoolse opvang:


Stichting ProKind kinderopvang
Langewijk 184
7701 AK Dedemsvaart
0523-617053


Stichting Kinderopvang Hardenberg
Zwingel 9
7772 SK Hardenberg
0523-263450


Met deze instellingen kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze, vergoedingen e.d. Aan de hand van uw wensen wordt tussen u en de instelling een contract opgesteld. De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden, vakantierooster e.d.