Overblijven op school, TSO & BSO


TSO
Onze school is een streekschool. Dat betekent, dat de kinderen als regel tussen de middag niet naar huis kunnen. Daarom blijft 80% van de kinderen op school eten.
Het overblijven wordt geregeld door T.S.O.-ers (TussenSchoolseOpvang).

De ouders/verzorgers die geen TSO verzorgen maar waarvan de kinderen wel op school eten, maken gebruik van een betaalde regeling. De hoogte hiervan is
€20,00 per kind voor het schooljaar 2019/2020.

Voor de ouders/verzorgers waarvan de kinderen thuis eten, geldt geen betalingsregeling.

De kinderen die thuis eten, zijn vanaf 12:50 uur weer welkom op school.


TSO contactouders:
Marieke Kremer Diffelen tel. 251494
Ellewien Lamberink Marienberg tel. 250194


BSO
Het bestuur heeft voor basisschool GBS De Regenboog een overeenkomst gesloten met de volgende instellingen voor buitenschoolse opvang:


Stichting ProKind kinderopvang
Langewijk 184
7701 AK Dedemsvaart
0523-617053


Stichting Kinderopvang Hardenberg
Zwingel 9
7772 SK Hardenberg
0523-263450


Met deze instellingen kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze, vergoedingen e.d. Aan de hand van uw wensen wordt tussen u en de instelling een contract opgesteld. De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden, vakantierooster e.d.