Passend Onderwijs


De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. We hebben de ambitie om ons te ontwikkelen naar een brede zorgschool waar realistisch inclusief onderwijs wordt gerealiseerd. We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en elke leerling de ondersteuning geven die hij nodig heeft. In onze visie heeft elk kind iets talentvols!

Om Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven werken we handelings- en opbrengstgericht met  behulp van de 1-zorgroute. Dit is een manier van werken die uitgaat van de mogelijkheden van kinderen en streeft naar een optimale samenwerking met en tussen alle verantwoordelijke partners in het keten van onderwijs en hulpverlening voor de kinderen.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  Veld, Vaart en Vecht.