Wetenschap en Techniek

Als school en als leerkrachten willen we graag meer handen en voeten geven aan de Techniek en Wetenschap. Er zijn meerdere leerkrachten op school die certificaten hebben behaald in verband met W&T. Dit resulteerde in een duidelijke eenduidige visie:

De kinderen moeten zelf kunnen ontdekken op een eenvoudige manier hoe iets werkt en hoe iets kan worden ontwikkeld, en hoe iets kan worden verbeterd.

 

Van de leerkrachten wordt daarbij verwacht dat ze de kinderen iets aanreiken waarbij de kinderen zelf aan het werk kunnen zonder daarbij ingewikkelde en dure materialen te gebruiken. Daarbij willen we vooral dat de kinderen zelf leren na te denken. We willen vooral onderzoekend leren.

We maken gebruik van de methode "Wetenlab" met zelfstandig werkbladen en aanvullende opdrachten die de kinderen prikkelen en uitdagen om een proef zelf verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarbij mogen de proefjes en ontwerpen wel eens mislukken, want ook door het proces te evalueren leren de kinderen zichzelf en elkaar te ontwikkelen. Kinderen zijn creatief genoeg om een oplossing te vinden, zelfs als de leerkracht het antwoord niet weet.

De doelstellingen voor de eerste jaren om W&T in ons onderwijs een vaste plaats te geven:

  1. Samen met de leerlingen willen we ons verwonderen voor de wereld om ons heen. Hierbij betrekken we onze identiteit: Wat heeft God alles wonderlijk geschapen.
  2. Eenvoudig beginnen met eenvoudige materialen, werkbladen en voorwerpen in de klas.
  3. Werkbladen van een methode (encyclopedoe) per groep te introduceren, en de kinderen zelf te laten ontdekken. De leerkracht ontdekt zo zelf het enthousiasme van de kinderen en kan daar verder op inhaken. Het initiatief, de creativiteit en de inventiviteit ligt dus bij de leerlingen.
  4. Onderzoeken is belangrijker dan beoordelen.
  5. De techniekcoaches hebben meerdere mogelijkheden bij elkaar gezocht om de techniek in te gaan voeren. Deze worden bij de personeelsvergaderingen aangeboden en besproken. Samen met het hele team maken we een beslissing, waarna de werkgroep techniek dit alles gebruiksklaar gaat maken maken.