Ondersteunend personeel


Administratief medewerkster
De administratief medewerkster Willy Volkerink ondersteunt de directie t.a.v. administratieve taken. 

Conciërge
Wekelijks is Harry Douma aanwezig voor conciërge taken. Hij verricht allerlei hand- en spandiensten voor de school.

 

Vertrouwenspersoon

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich op school veilig kan voelen.  Onze interne vertrouwenspersoon juf Annet van Dijk biedt kinderen een luisterend oor en kan waar nodig de juiste personen inschakelen.


Hoogbegaafdheidspecialist
De hoogbegaafdheid specialist is gespecialiseerd tav hoogbegaafheid en heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Onze hoogbegaafdheidspecialist is Willy Plaggenmarsch

Rekenspecialist
De reken specialist is gespecialiseerd tav het vak rekenen en heeft hiervoor een hbo opleiding gevolgd. Onze rekenspecialist is Mathilde Veurink en Kees de Vries

Onderwijskundig ICT-er
Er is een onderwijskundige bovenschoolse ICT-er die de school ondersteunt met onderwijskundige ICT beleidszaken. Willy Plaggenmarsch vervult deze rol.