Onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners

Onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten zijn er in ons team onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten bij onderwijsinhoudelijke taken en begeleiding van leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.

Op de Regenboog zijn de volgende leerkrachtondersteuners/onderwijsassistenten werkzaam:

juf Ramaker, juf Bril en juf Willems